rh+artmagazin

rh+artmagazin

TÜLİN ONAT bir başka hoca sanatçımız, kendini tanıtırken resim serüve nindeki gelişim-"değışim hızla artarken mekân sorunu da azalma, yalınlaştırma ve nostaljiden sıyrılma eylemlerini birlikte getirmiştir" diyor Buna bağlı olarak da iki büyük sergisinde resmin mekânla birlikte düşünüleceğini gündeme getirdi ğini hatırlatıyor. Elbet gerçek bir eleştirinin, yorumlayıcın ifadelendirilmesidir bu satırlar Ve Merhart'daki bu yeni sergisinde sanatçı bir başka oluşumun da, özellikle "Doğuş" ile ilk örneğini verirken zaman zaman dekoratif olma endişe sini bütünüyle bertaraf ediyor.
Ve kısaca ifade edelim ki Tülin Onat resmi, soyutu, müzik diliyle söyler sek, akordu tamam edilmiş bir tampera-man dır.

yazılar