ANTİKAOS

Tülin Onat "Plastik Sanatlar" kavramı içinde plastikte ifadesini bulan ve adeta bizi Parnasis ve Zeuksis tartışmalarına kadar götüren gerçeklik sorununa, günümüzde verilebilecek cevabı araştırmakta. Onat, plastik sanatların, mücessemlik, mekan derinliği gibi, Giotto kadar eski, en temel kaygılarına ve bunu sağlayacak teknik öğelere eğiliyor...
Mahmut Nüvit Artist, Plastik Sanatlar Dergisi, Mart 1993

...Bu bilinmedik alemin kendini mekan oluşturmak istiyor, tuval içine hapsolmak istemiyor. Mekana yönelik ilgilerin, günün gözde eğilimlerinden başlıca farkı bu. Tülin Onat değil, işlerin kendisi mekana kavuşmak istiyor ve O bu nesnelere, nesnelerin istediğim veriyor. Sanatçıdan en fazla kendisi olmasını isteriz. Tülin Onat her geçen gün daha fazla kendisi oluyor...
Mahmut Nüvit Kazım Taşkent Galerisi'ndeki sergi katalogundan, 1993

Tülin Onat resimleriyle düzenlenen bir sergi, izleyenlerin imgelem gücüne koşut anlam zenginliği içerir. Onat resimlerinde "Acaba bu tablolarda. Onat neyin resmini yapmış?" açıklayıcı bir ipucu vermekten arındırılmıştır. Bu resimsel anlaüm Onat'ın özellikle seçtiği bir tavırdır. Bu nitelik, Onat'ın, bir tablonun herhangi bir şeyin resmi olma ilkesine karşı gelen soyut, anlatanı benimsemediğini kanıtlar. O'nun resimlerinde imge, resmin kendisidir.
Dr. Kıymet Giray Anons, Kasım 1993

...Tülin Onat mekan ustasıdır. O bu mekanı yalnız resiımerinin içeriği olarak değil, aym zamanda uğrunda ve içinde resimlerinin yaşadığı bir alan olarak kullandı. Yani resimleri ile yeniden biçimlendirdi, belki de bir ölçüde ilk kez yarattı...
Dorethe Stompel Hürriyet Gösteri, Aralık 1995

...Açıklık ve sadeliğin ön plana çıktığı Onat resimleri, izleyicilere boşluğun tadına varmayı denetir. Tuvallerin tek renkli yumuşak dokuları üzerine dağılan parlak renkler, ressamın hareketini açığa vurur ve temposunu belirler. Bu bağlamda resimsel anlatım bütünüyle denetlenemeyen bir süreç içinde gerçekleşir ve bu nedenle de önemli ölçüde kontrol gücü gerektirir.
Dr. Kıymet Giray Galeri B Sergisi Katalog Yazısından, 1993

...Bir nesnenin imgelerini sanata dönüştüren görünüm, kimi zaman renklerin uyumunda çoğu zaman renk lekelerinin dağılımında ya da tek bir rengin tüm yüzeyi örten gizeminde, bazen görsel yanılsamaların çarpıcı aktarımlarında, kimi zamanda usa vuran dokusal ayrıntılarda yakalanır.
Dr. Kıymet Giray Emlak Sanat Galerisi Sergi Katalogundan, Nisan 1997

...Senin strüktüründe olan karmaşık ya da yalın formun, bir doku eşliğinde gelişmesi de yine bu uygulama sürekliliğinin bir ürünü. Kaldı ki yüzeyin hırçınlaştırılması, sertleştirilmesi, yüzyılımızda sanatsal bir devrimin gereği oldu.
O halde 1-) Nostaljik gerilimli yüzeyi zorladın.
2-) Daha rafine modlajla yüzeyden kurtulmak istedin.
3-) Yüzeyin yetersizliğine karşı, doğrudan hacme geçtin. Görünüşe göre bir takdik sürçmesi yok... Her sanatçı için geçerli bir çözümdür bu. Başlanır, geliştirilir, inandırılır.
Prof. Özdemir Altan Hürriyet Gösteri, Nisan 1991

...Üretken kararlılığı, resim olayı karşısındaki sorumlu ciddiyeti ile dikkatleri ve beğenileri üzerinde toplamasını biliyor. Resim sanatımızın doğayla daha objektif ilişkiler kurulan oldukça erken aşamalarından soma figürsüz soyutlama deneyimleriyle de güçlenen "tuval alışkanlığı", sanırım ikinci büyük aşama evresini, temsilcilerinden birini Tülin Onat'da gördüğümüz bu yeni tavır içinde belirliyor.
Sezer Tansuğ Cumhuriyet, Mayıs 1983

...Hep hareketli ve dinamik görünümü ile sanki hiç yorulmaz, enerji doludur.
...Hocadır, annedir, sanatçıdır ve Tülin her yönü ile çağdaş kadmm bir görüntüsüdür.
Vural Yıldırım Sanat Çevresi, Mart 1987

...Tülin Onat daha sonra da açıklayacağım nedenlerle çağdaş kaygılar taşıyan arayışları ile yenilikçi bir sanatçı... ...yapıtlarının en belirgin özelliği yalınlık. Somut nesnelerden kalkarak, az eleman ve en az renkle en yalın biçimi amaçlıyor. Düzen bir tek nesne ve onun çoğaltılması üzerine kurulmuş...
Ludmilla Behramoğlu Cumhuriyet, 2 Nisan 1991

...Anlamdan ziyade plastik olguların, sanatm içeriğini oluşturduğu bir grup sanatçı farklı bir yaklaşımda buluşurlar... Tülin Onat koyu renkli dokunun tüm yüzeye dağıldığı işleri ile, yüzeyin dokusunda hareketi yakalar...
Tomur Atagök, Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sanatçılar, 1993

...Tülin Onat, kuşkusuz Malevich'in karşıt renkler ve değişik boyutta üst üste gelen biçimlerle yöneldiği süprematist araştırılarının esinlerini, uzamsal boşluklarda, yüzeysel yanılsamalara ulaştıran Fontana'nm düşünsel ve içeriksel özlerini tanımaktadır. Sanat biçimini belirlerken, bu değerlere ilişkin araştırılarda yapmış olmalıdır. Sonuçta, gerek yüzey üzerinde derinlik ve kabartma sanısı uyandıran ve bilimden üretilen birimlerin çarpıcı yanılsamalarını boyasal, dokunun teknik anlatımıyla gerçekleştirilen bir özelliği yakalar yapıtlarıyla.
Dr. Kıymet Giray Sanat Çevresi, Mart 1993

...Onun resimde yaptığı, bir tür "suggestion" (ima, telkin) dir. Resimleri için kullandığı biçimlerin, somut nesneler olduğu gerçeği üzerinde ısrarla durmuş olması, bence çok yerinde bir tanımı vurgulamış oluyor. Resim, ele aldığı somut görüntünün sıradan bir yansıması değildir. Bu görüntüyü, nesnenin dışında bir leke ve biçim düzleminde düşündüğümüz andan itibaren, nesne ile ilişkilerinizi yeni bir program kapsamına alıyorsunuz demektir. Düzlemi ve düzlemsel etkiyi, hacimsel seçenekler doğrultusunda kırmaya çalıştığı resimlerinde Tülin Onat, monokrom (tekrenkli) resim mantığı uyarınca, yüzey tekstürünü bu hakim rengin açığını ve koyusunu kullanarak, zaman zamanda ışık karşıtlığı yaratacak bir çözüm eşliğinde dalgalandırıyor. Kullandığı tekniği, bu tür renksel bir dalgalanmanın (ileri-geri oynamanın) olanak verebildiği ölçüde zorluyor..
Kaya Özsezgin Milliyet Sanat, Mart 1993


yazılar