TÜLİN ONAT'IN RESİMLERİ

HAYATİ ASILYAZICI

Tülin Onat'ın son resim sergisi, Galata'daki Marhat Galerisinde açıldı. Bir birikimin izlerini taşıyan deneyimlerinin yoğunluğunu oluşturan soyut çalışmalarına yine yenilikler katarak söylemini resim severlere iletiyor. Çeşitli dönemlerini ve sergilediği çalışmalarını yakından tanıdığım Tülin Onat resim sanatında yapmış olduğu aşamalı çalışmalarını renkli ve anlamlı kompozisyonalarla tuvallere taşıyor. Akademi yıllarında öğrencilerin sergilerinde dikkatimi çeken genç Tülin Onat, bugün olumlu dönemecin zirvesinde yeni renklerle ve tablolarına kattığı etkileşimli denemelerle soyut resim anlayaşındaki sonsuzluğunu sürdürüyor.
1967'li yıllarda başlayan Tülin Onat resi-minin bugünlere gelişi aşamalı atılımları ile sürekli dikkati çekmiştir. Türk resminde özellikle batınında etkisiyle başlayan soyut resim anlayışı ressamlarımızda etkisini kısa sürede göstermiştir.
Sanatçı Tülin Onat kırk yıldır resim ile iç içeliğini gördüm. Sanatçının resim anlaşında kendini aşan bir yöntemi sürdürdüğünü bu sergisinde de görüyoruz. Genel olarak büyük boyutlu tablolarla resim anlayışını, dünya görüşünü boyutlu bir soyutlama yöntemi ile renklendiriyor. Kompozisyonları ülkemiz soyut resmine katkı sağlayan birer biçemin örnekleridir. Akademik eğitimi yılları, Louvre Müzesindeki batıdaki çalışmaları sanatçının analiz ve sentezininin gelişmelerine katkı sağladığı bir aşama dönemidir.
•••
70'li yıllardan sonraki sergilerinde renkler ve kompozisyonların birleşiminden yola çıkarak yaptığı resimler Tülin Onat'ın biçeminin somut örnekleridir. Derimod'daki çalışmların-da başka bir aşama görürüz. Buradaki resim çalışmalarında yeni bir anlatım ve anlayışla yola çıkarak Türk resimine sergi ve katalog alanında değerli katkıları olmuştur. Bu çalışmaları resimin bir başka alandaki etkisini de içerdiği için onun olgunluk ve ustalık alanındaki kompozisyonlarına inanılmaz büyük değerler katmıştır.
Çalışmalarında çok iyi anımsadığım bir yöntemi de mekanda köşeyi kaplayan "Galaksi" adlı yapıtıdır (1988). Bu çalışma ilkez tuvalin yerde de duvarla birlikte düzenlenebileceğini gösterdi ve çok ilgi çekti. Bugün geldiği düzey Tülin Onat'ın resmin doruğundaki konumunu da simgelemektedir. Resme bakışı ve yöntemi resmin mekân ile nasıl özdeşleşe-bileceğini ve bütünleşeceğini gösteriyor.
Uzun süredir kullana geldiği, resimle duvar bütünleşmesi duvarın resimin bir parçası olduğunu gösterir. Resimlerinde aradığı sonsuzluğu, renklerin izlenim ve görselliğinde sanatçıyı olağanüstü başarıya taşımaktadır.

yazılar