Tülin Onat Alıntılar

Canan Beykal

  Tülin Onat’ın Gezi Tanıklığından Sanatın Aydınlatan Yoluna…


  [Devamı]

  Kitaptan Sanattan

  KİTAPTAN SANATTAN

   Tülin Onat’ın Gezi Tanıklığından Sanatın Aydınlatan Yoluna…


   Sanatçı Tülin Onat’ın Gezi tanıklığından ve sonraki süreçte yaşanan olaylardan etkilenerek hazırladığı yeni serisi ‘OYUN BİTTİ! Bir Gezi Tanıklığı’ Piramid Sanat’ta sergileniyor.


   [Devamı]

  Arafın Uzağında, Sonsuzun Eşiğinde

  Gün – gece, doğum – ölüm, aşk – ayrılık, başlangıç – bitiş...

  • Tarih boyunca çok şey yazıldı çizildi bu kavramlar üzerine. Karşıtlıklar, zamanda değişmez kabul edilen kilometre taşlarıydı; sonsuz okyanuslardaki kerterizler, karanlık gecelerdeki parlak yıldızlardı. Zamanı ve mekânı işaretlediler...
   [Devamı]

  Tülin Onat'la Söyleşi

  Tülin Onat

  • Sanat eğitiminizi ve sanatınızın gelişmesi yönünde ne gibi etkenlerin rol oynadığını anlatır mısınız?

  T.O.: Ressam olmaya daha ilk okulda karar vermiştim. Lise yıllarım resimle dolu geçti. Benim için en önemli dersti resim...
  [Devamı]

  Tülin Onat Resminin Dili, Söylemi

  Prof Dr. Ümran Bulut

  Resim sanatının Batı kökenli gelişimi bazı belirgin resimsel öğelerle açıklanabilir. Çoğu kez izm ve ekol olarak adlandırılan bu özellikler aynı zamanda da birçok yörünge ve yönerge içerirler....
  [Devamı]

  Nesnel Dokular

  Dr. Kıymet Giray

  Nedir resmi çekici kılan? Bir görünümü ya da nesnenin görselliğinin yansımasına duyulan hayranlık mıdır? Yoksa bir görünümün ya da nesnenin varlığının tüm katmanlarını çağrıştıran imgelem midir?...
  [Devamı]  Ressam Ötesi Tülin Onat

  Dr. Kıymet Giray

  Tülin Onat resimleriyle düzenlenen bir sergi, izleyenlerin imgelem gücüne koşut anlam zenginliği içerir. Onat resimleri 'Acaba bu tablolarda Onat neyin resmini yapmış?' sorusuna açıklayıcı bir ipucu vermekten arındırılmıştır.
  [Devamı]

  Antikaos

  Pi Artworks

  Tülin Onat "Plastik Sanatlar" kavramı içinde plastikte ifadesini bulan ve adeta bizi Parnasis ve Zeuksis tartışmalarına kadar götüren gerçeklik sorununa, günümüzde verilebilecek cevabı araştırmakta. Onat, plastik sanatların, mücessemlik, mekan derinliği gibi, Giotto kadar eski, en temel kaygılarına ve bunu sağlayacak teknik öğelere eğiliyor...
  [Devamı]

  Kazım taşkent sanat galerisi

  Mahmut Nüvit

  Tülin Onat, "plastik sanatlar" kavramı içinde plastikte ifadesini bulan ve adeta bizi Parnasius ve Zeuksis tartışmalarına kadar götüren gerçeklik sorununa günümüzde verilebilecek cevabı araştırmakta. Onat, plastik sanatların, mücessemlik, mekan derinliği gibi, Giotto kadar eski en temel kaygılarına ve bunu sağlayacak teknik öğelere eğiliyor, uzunca bir sûreden beri...
  [Devamı]

   

Tülin Onat OYUN BİTTİ! Bir Gezi Tanıklığı

PİRAMİD SANAT

Tülin Onat’ın yeni serisinden oluşan kişisel sergisi, 12 Eylül Salı günü Piramid Sanat’ta açılıyor.

Gezi Direnişi başladığı ilk günden itibaren milyonlarca insanın hayatı sonsuza dek değiştirdi. Taksim Gezi Parkı'nda başlayarak tüm ülkeye yayılan veizleri günümüzde hala devam eden direniş, yakın Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biri olmasının yanı sıra, dünya tarihinde de eşine az rastlanır bir kitlesel protesto olma özelliğini taşıyor.


[Devamı]

Oyun Bitti

PRAMİD SANAT

  Cumhuriyet'in Cesur Yürekli Kızına...
  Türkiye kadın sanatçıların da varlığıyla dikkat çe- ken bir modern resim geçmişine sahip. Celile Hik- met, Eren Eyüboğlu, Fahrelnissa Zeid, Mihri Müş- k, Aliye Berger, Hale Asaf, Şükriye Dikmen, Leyla Gamsız ilk akla gelen değerli ressamlarımızdan...

  BEDRİ BAYKAM.
  [Devamı]

Döngü

SİNAN EREN ERK

 • Kimi cümlelerin sonu yoktur. Peşlerine, kurallara uymak adına koyulmuş bir noktaya rağmen insanın aklında dönüp dururlar. Üstelik kimi zaman günlerce. Bu ilk okuyuşta aşk öyle bir şeydir ki bağıra çağıra gelmez. Sakin ve dingindir. Yine de sizi avucunun içine bir defa aldıktan sonra kolay kolay bırakmaz. Bıraktığında da artık siz eski siz değilsinizdir zaten....
  [Devamı]


rh+artmagazin

rh+artmagazin

TÜLİN ONAT bir başka hoca sanatçımız, kendini tanıtırken resim serüve nindeki gelişim-"değışim hızla artarken mekân sorunu da azalma, yalınlaştırma ve nostaljiden sıyrılma eylemlerini birlikte getirmiştir" diyor Buna bağlı olarak da iki büyük sergisinde resmin mekânla birlikte düşünüleceğini gündeme getirdi ğini hatırlatıyor
[Devamı]Sanatım...

Tülin Onat

Tuvali yarar içeri girer ve yüzeyde raslantısal gibi görünen bir devinim oluşturur, düzlemi bilinçli bir biçimde bozar. Yüzeylerin planları, ortamda bulunan ışığın yönüne göre boyutları tayin ederler. Böylece, üçüncü boyut duygusunu, madde ve kavram değişimi yapmadan gerçekleştirmiş olurlar.
[Devamı]

Tülin Onat'ın
Resimleri

Hayati Asılyazıcı

Tülin Onat'ın son resim sergisi, Galata'daki Marhat Galerisinde açıldı. Bir birikimin izlerini taşıyan deneyimlerinin yoğunluğunu oluşturan soyut çalışmalarına yine yenilikler katarak söylemini resim severlere iletiyor...
[Devamı]
Cumhuriyet'in 85. yılı Sergisi

85/85 Cumhuriyet Karma Sergi

The Marmara Hotel, Cumhuriyet'in 85. yılı şerefine The Marmara Pera Gallery’de bir sergi düzenliyor.
85 sanatçının eserlerinin bir araya geldiği “85 / 85 Cumhuriyet’’ adını taşıyan sergi, resim, heykel, fotoğraf ve seramik çalışmaları içeriyor.
[Devamı]

Tırtılın Sonu

Kare Sanat Galerisi

Kare Sanat Galerisi, Tülin Onat’ın “Tırtılın Sonu” isimli sergisine 6 Nisan – 7 Mayıs 2011 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.
Tülin Onat, sanatına özgü formları, mekan üzerindeki arama ve buluşları ile Türk resmine özgün bir soluk getirmiştir...
[Devamı]

Tırtılın Sonu 2

Şeyma Halkalı KARA

Sanatın en büyülü özelliklerinden birisi, insanların ortak kaygı, endişe, korku ve umutlarına ayna tutabilme özelliğidir. Bazi durumlarda yasamın olguları ile bizim anlamlandırma ve biçimlendirme yetkinliğimiz arasinda,
[Devamı]