Video


Videolar için devam ediniz.

Sergiler


Sergiler için devam ediniz.

Fotoğraflar


Fotoğraflar için devam ediniz.

Sanatım Hakkında

Benim için önemli olan, her zaman sorunun en azla çözümü. En az eleman, en az renk, en yalın biçim. Resimlerimde kullandığım biçimler somut nesnelerdir, daha doğrusu bir tek nesne ve bunun çoğaltılması. Ancak bunların algılanması bir bütün içinde ve soyuttur.
Soyut ve somut birbiriyle birleşir, bütünleşir. Çoğaltılmış biçimler, boşlukta hareket halindedir, espas kavramı önemlidir. Biçimler birbirini iter veya çeker. Resim düzleminde üste çıkar, tuvali yarar içeri girer ve yüzeyde raslantısal gibi görünen bir devinim oluşturur, düzlemi bilinçli bir biçimde bozar. Yüzeylerin planları, ortamda bulunan ışığın yönüne göre boyutları tayin ederler. Böylece, üçüncü boyut duygusunu, madde ve kavram değişimi yapmadan gerçekleştirmiş olurlar.

 

Bibliyografya

Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1986

Beral Madra, Hürriyet Gösteri, Şubat 1991, Sanatçılarımızda Modern ve Modern Sonrası Eğilimler

Özdemir Altan, Hürriyet Gösteri, Nisan 1991, Tülin Onat’ın Resimsel Süreci

Ludmilla Behramoğlu, Cumhuriyet, 2 Nisan 1991, Yalın ve yinelenen doğa...